en

[DATE]
2019-8-21(wed)
19:00〜0:00

[VENUE]
PLUSTOKYO
KIRARITO GINZA 12F
1-8-19 Ginza Chuoku Tokyo
03-3563-3776

Entrance Fee: Free

[Special Guest]
TOMOYUKI TANAKA(FPM)

[Music]
YAMAGUCHI (sotdesign)
winecellarz (Masakatsu Ito & Snowbird a.k.a Kazma Furuuchi)
Marui Kenji
Masatoshi Nakagawa
DJ Anyway
JOSE
DJ Kain

[Visual]
HIROSHI KIKKAWA (nido)
Masakatsu Ito

[Guest Networking Host]
HIKARU ADACHI

[Networking Host]
JYUNJI KAWAKAMI a.k.a JJ